Powered by ZigaForm version 2.9.3

News & Events

SEMINAR

Sigurimet shëndetësore dhe ngarkesa e kundërt e TVSH-së

Data e seminarit:  23.12.2016
Ora:  09:00 – 12:00
EVP/CPD:  3 orë
IKAF Anëtarë:  0.0 Euro
Jo Anëtarë:  30 Euro
Vendi:  IKAF Prishtinë
Afati i fundit për regjistrim  dhe rezervimin e vendit është: 22.12.2016, Ora 15:00
Të gjitha aplikimet duhet të bëhen online  APLIKO
Për informata më të hollësishme kontakto:
Mob. 044 118 346 │Fix. 038 220 608 │ Emaili: [email protected]
Share this