Powered by ZigaForm version 2.9.3

Orari i ligjëratave dhe provimeve

Për të lehtësuar kërkimin lidhur me orarin e trajnimit apo provimit në një nivel/modul të caktuar, përdorni shkurtesat si në vijim:

TK – Teknik i Kontabilitetit
KC – Kontabilist i Certifikuar
AC – Auditor i Certifikuar (I jashtëm)
ABC – Auditor i Brendshëm i Certifikuarmen me posht dhe pritni konfirmim nga administrata per regjistrim.

Dt. e fillimit te trajnimitDt. e mbarimit te trajnimitDitet e trajnimit
(Ora)
Vendi i trajnimit (Provimit)Data e Provimit
(Ora) dhe Vendi i mbajtjes se provimit
Trajnim/ProvimID - PershkrimiAfati
2018.03.302018.04.14E premte (17:00-21:00)
E shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.04.23
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimABC-P4 Auditimi i Sistemeve të InformacioneveAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.04.21
2018.03.202018.04.12E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.04.27
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimAC-P7 Auditimi i Avancuar dhe SiguridhëniaAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.04.20
2018.03.202018.04.10E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.04.19
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimKC-F9 Menaxhimi FinanciarAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.04.15
2018.03.202018.04.10E Marte (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
Prishtine2018.04.17
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F1 Kontabilisti në BiznesAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.04.12
2018.02.232018.03.17E premte (17:00-21:00)
E shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.03.26
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimABC-P3 Praktika ne Auditimin e BrendshemAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.03.20
2018.02.132018.03.08E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.03.19
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimKC-F8 Auditimi dhe SiguridhëniaAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.03.12
2018.02.072018.03.03E merkure(17:00-20:00)
E premte (17:00-20:00)
E shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.03.13
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimAC-P2 Raportimi i KorporataveAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.03.07
2018.02.082018.03.10E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E premte (17:00-20:00)
Prishtine2018.03.17
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F6 Tatimet (Grupi I)Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.03.10
2018.02.062018.03.08E Marte (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.03.17
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F6 Tatimet (Grupi II)Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.03.10
2018.01.122018.02.03E premte (17:00-21:00)
E shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.02.21
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimABC-P2 Menaxhimi FinanciarAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.02.12
2018.01.112018.02.03E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.02.10
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/ProvimKC-F7 Raportimi FinanciarAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.02.03
2018.01.092018.01.27E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2017.02.05
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimAC-P6 Tatimet e AvancuaraAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.01.29
2017.12.202018.01.29E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E premte (17:00-20:00)
Prishtine2018.01.31
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F3 Kontabiliteti Financiar ( Grupi I )Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.01.24
2017.12.192018.01.27E Marte (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.01.31
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F3 Kontabiliteti Financiar ( Grupi II )Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.01.24
2017.12.062017.12.30E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.01.10
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimKC-F5 Menaxhimi I PerformancesAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.01.03
2017.12.022018.12.30E premte (17:00-21:00)
E shtune (09:00-15:00)
Prishtine2018.01.10
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimABC-P1 Mjedisi i Auditimit te BrendshemAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2018.01.03
2017.12.012017.12.17E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2017.12.27
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimAC-P1 Kontabilisti ProfesionalAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.12.20
2017.11.072017.11.25E Marte (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2017.12.04
(ora 17:00)
Prishtine
Trajnim/ProvimKC-F4 Ligji I Korporatave dhe BiznesitAfati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.11.27
2017.11.072017.12.09E Marte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine2017.12.18
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F2 Kontabiliteti Menaxherial (Grupi II)Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.11.27
2017.11.062017.12.04E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Enjte (17:00-20:00)
Prishtine2017.12.18
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/ProvimTK-F2 Kontabiliteti Menaxherial (Grupi I )Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.11.27

SA AFATE TË PROVIMEVE JANË NË IKAF?

Brenda vitit janë gjithësej tri (3) afate provimesh:
– Afati i rregullt që mbahet pas çdo përfundimi të modulit;
– Afatet plotësuese: Afati i Prillit dhe Afati i Shtatorit.

KUSH KA TË DREJTË TË HYJË NË PROVIM?

Të gjithë studentët të cilët i kanë plotësuar rregullat si p.sh: kanë paraqitur dhe e kanë paguar provimin, anëtarësinë dhe i kanë respektuar afatet kohore për shlyerjen e obligimeve financiare ndaj IKAF-it ,
Në afatin e parë të provimeve nuk ka nevojë për paraqitje të provimit, automatikisht nënkuptohet se ju do të hyni në provim. Paraqitja dhe pagesa në afatet tjera të provimeve është e obligueshme.

 

KUR DALIN REZULATET E PROVIMEVE?

Rezultatet në afatin e rregullt pas ligjëratave nuk publikohen deri sa të përfundojnë provimet e të gjitha moduleve, ndërsa rezulatet në afatet shtesë të provimeve publikohen prej 7 deri 21 ditë pune. Rezultatet i dwrgohen nw email secilit individualisht.

SA HERË KAM TË DREJTË T’I NËNSHTROHEM TË NJEJTIT PROVIM?

Keni të drejtën e pakufizuar deri në dhënien e provimit, e që % e kalueshmërisë së provimit është mbi 51%.

 

SI BËHET PARAQITJA E PROVIMEVE ?

Paraqitja e provimeve bëhet vetëm përmes sistemit të ri elektornik SMIS. Për të filluar proceduren për paraqitjen e provimeve ju lutem, klikoni në këtë link: smis.ikaf.org 

Shkarko Manualin e përdorimit për sistemin e ri SMIS: Shkarko Manualin i Përdorimit

Verifiko emailen nese egziston ne Sistem ne linkun me posht:

Reseto Passwordin

nese Shfaqet mesazhi:

Nese nuk shfaqet ky mesazh ju lutem mbusheni formen me posht dhe pritni konfirmim nga administrata per regjistrim.

Anëtaret


Share this