Powered by ZigaForm version 2.9.3

Orari i ligjëratave dhe provimeve

Për të lehtësuar kërkimin lidhur me orarin e trajnimit apo provimit në një nivel/modul të caktuar, përdorni shkurtesat si në vijim:

TK – Teknik i Kontabilitetit
KC – Kontabilist i Certifikuar
AC – Auditor i Certifikuar (I jashtëm)
ABC – Auditor i Brendshëm i Certifikuarmen me posht dhe pritni konfirmim nga administrata per regjistrim.

Data, Ora dhe Vendi i mbajtjes te ProvimitTrajnim/ProvimID - PershkrimiKoment
04.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimTK-F1 Kontabilist në BiznesAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
09.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimTK-F2 Kontabilitet MenaxherialAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
16.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimTK-F3 Kontabilitet FinanciarAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
23.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimTK-F6 TatimetAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
04.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimKC-F4 Ligji i Korporatave dhe BiznesitAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
02.10.2017, E hëne, Ora 17:00;
Prishtine
ProvimKC-F5 Menaxhimi i PerformancësAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
06.10.2017, E premte, Ora 17:00.
Prishtine
ProvimKC-F7 Raportimi FinanciarAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
21.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimKC-F8 Auditimi dhe SiguridhëniaAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
28.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimKC-F9 Menaxhimi FinanciarAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
05.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimAC-P1 Kontabilisti ProfesionalAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
09.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimAC-P2 Raportimi i KorporataveAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
16.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimAC-P3 Analiza e BiznesitAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
23.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimAC-P6 Tatimet e AvancuaraAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
28.09.2017
Ora 10:00;
Prishtine
ProvimAC-P7 Auditimi i Avancuara dhe SiguridhëniaAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
05.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimABC-P1 Mjedisi i Auditimit të BrendshëmAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
07.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimABC-P2 Menaxhimi FinanciarAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
14.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimABC-P3 Praktika në Auditimin e BrendshëmAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
21.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimABC-P4 Auditimi i Sistemeve të InformaconeveAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017
28.09.2017
Ora 17:00;
Prishtine
ProvimABC-P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i RiskutAfati i paraqitjes nga data: 15.08.2017 deri 25.08.2017

SA AFATE TË PROVIMEVE JANË NË IKAF?

Brenda vitit janë gjithësej tri (3) afate provimesh:
– Afati i rregullt që mbahet pas çdo përfundimi të modulit;
– Afatet plotësuese: Afati i Prillit dhe Afati i Shtatorit.

KUSH KA TË DREJTË TË HYJË NË PROVIM?

Të gjithë studentët të cilët i kanë plotësuar rregullat si p.sh: kanë paraqitur dhe e kanë paguar provimin, anëtarësinë dhe i kanë respektuar afatet kohore për shlyerjen e obligimeve financiare ndaj IKAF-it ,
Në afatin e parë të provimeve nuk ka nevojë për paraqitje të provimit, automatikisht nënkuptohet se ju do të hyni në provim. Paraqitja dhe pagesa në afatet tjera të provimeve është e obligueshme.

 

KUR DALIN REZULATET E PROVIMEVE?

Rezultatet në afatin e rregullt pas ligjëratave nuk publikohen deri sa të përfundojnë provimet e të gjitha moduleve, ndërsa rezulatet në afatet shtesë të provimeve publikohen prej 7 deri 21 ditë pune. Rezultatet i dwrgohen nw email secilit individualisht.

SA HERË KAM TË DREJTË T’I NËNSHTROHEM TË NJEJTIT PROVIM?

Keni të drejtën e pakufizuar deri në dhënien e provimit, e që % e kalueshmërisë së provimit është mbi 51%.

 

SI BËHET PARAQITJA E PROVIMEVE ?

Paraqitja e provimeve bëhet vetëm përmes sistemit të ri elektornik SMIS. Për të filluar proceduren për paraqitjen e provimeve ju lutem, klikoni në këtë link: smis.ikaf.org 

Shkarko Manualin e përdorimit për sistemin e ri SMIS: Shkarko Manualin i Përdorimit

Verifiko emailen nese egziston ne Sistem ne linkun me posht:

Reseto Passwordin

nese Shfaqet mesazhi:

Nese nuk shfaqet ky mesazh ju lutem mbusheni formen me posht dhe pritni konfirmim nga administrata per regjistrim.

 

Anëtaret


Share this