Powered by ZigaForm version 2.9.3

Njohjet-Standarde TK-KC-AC

Njohjet Standarde në bazë të Kualifikimeve

Nëse mbani njërin nga kualifikimet e rradhitura në vijim dhe të cilat kualifikime janë vlerësuar tani më nga Komisioni për Edukim Profesional brenda Institutit KAF, atëherë i nënshtroheni njohjes standarde. Kualifikimet të cilat janë subjekt i njohjes standarde i keni në vijim:

Nëse kualifikimi juaj nuk është i paraqitur në këtë listë atëherë ju duhet të  Aplikoni për njohje jo-standarde?

Ekonomistat e DiplomarSkema Profesionale/Syllabusi nga

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Ekonomistat e Diplomuar F1 Kontabilisti në Biznes A
     
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht
Universiteti i Prishtinës

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Bachelor në Banka, Financa, Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A*
F3 Kontabiliteti Financiar A*
 
Bachelor në Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A
F3 Kontabiliteti Financiar A
F6 Tatimet A*
 
Master në Banka Financa dhe Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A
F3 Kontabiliteti Financiar A
     
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht
Universiteti Haxhi Zeka

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Bachelor në Financa, Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial  A*
F3 Kontabiliteti Financiar  A*
Master në Financa dhe Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A*
F3 Kontabiliteti Financiar A*
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht
A** Duhet shqyrtohet përfshirja e lëndëve të kontabilitetit në program.
Kolegji Globus

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
 

Bachelor në Kontabilitet dhe Auditim

F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A
F3 Kontabiliteti Financiar A
 
Master në Kontabilitet dhe Auditim F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A
F3 Kontabiliteti Financiar A
     
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht
Kolegji Dukagjini

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Bachelor në Banka, Financa, Kontabilitet F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A*
F3 Kontabiliteti Financiar A*
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht
ACCA

Titulli i Kualifikimit Moduli – Subjekt i Njohjes Statusi i Njohjes
Accounting Technician F1 Kontabilisti në Biznes A
F2 Kontabiliteti Menaxherial A
F3 Kontabiliteti Financiar A
Certified Accountant F5 Menaxhimi i Performancës A
F7 Raportimi Financiar A
F8 Auditimi dhe Siguridhënia A
F9 Menaxhimi Financiar A
Professional Accountant/Certified Auditor P1 Kontabilisti Profesional A
P2 Raportimi i Korporatave A
P3 Analiza e Biznesit A
P7 Auditimi dhe Siguridhënia e Avancuar A
A Njihet Plotësisht
A* Njihet me kusht

Pyetje?
Nëse nuk jeni të sigurtë lidhur me informacionet sa i përket njohjes ju lutemi kontaktoni:
E: [email protected]  I  T: +381(0)38 220 608  I  Cel: +377(0)44118346

Share this