Powered by ZigaForm version 2.9.3

Njohjet jo-standarde

Njohjet Jo-Standarde

Nëse mbani ndonjë kualifikim i cili nuk është i trajtuar nga Komisioni për Edukim Profesional brenda Institutit KAF, ju përsëri keni të drejtë që të aplikoni për njohje. Në këto raste duhet të paraqitni të evidentuar kualifikimin që mbani me gjitha detajet e programit, përfshirë syllabuset, objektivat e të mësuarit, rezultatet e të mësuarit, nivelin e kualifikimit, etj.*

Aplikoni për njohje jo-standarde

Share this