Powered by ZigaForm version 2.9.3

News & Events

Propozimi i listës së vlerësimit të transparencës në Komuna duke përfshirë Parametrat kryesor në vlerësimin e transparencës në kuadër të Projektit “Rritja e transparencës nëpërmjet promovimit të rolit të Auditorit të Brendshëm në zinxhirin e llogaridhënies”, të implementuar nga Instituti KAF dhe financuar nga Balkan Trust for Democracy.

Share this