Powered by ZigaForm version 2.9.3

News & Events

Instituti KAF njofton të gjithë kandidatët se afati i regjistrimit ka hy në fazen përfundimtare

Afati i regjistrimeve përfundon më 30 Shtator 2017.
Zbritje -10% për të gjithë kandidatët  të cilët paguajnë trajnimin me financa vetanake.

Teknik Kontabiliteti

Kontabilist i Certifikuar

Auditor i Certifikuar

Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik

Edhe pak vende të lira deri në plotësimin e grupeve.
Mos hezitoni  APLIKO TANI!

Share this