Powered by ZigaForm version 2.9.3
Arkiva
Seminar : Qasja praktike në auditimin e jashtëm
Ky seminar ofron mundësi që auditorët e jashtëm të kenë mundësinë për të njohur mënyrën praktike të dokumentimit të letrave të punës nga angazhimi i klientit deri te finalizimi i raportit të auditimit. Përkundër njohurive teorike në fushën e auditimit të jashtëm, realizimi praktik i një procesi të auditimit është një sfidë në vete, që [...]
13 vite së bashku!
13 Vite së bashku! Prishtinë, 27 Mars 2018 Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF), është krijuar më 27 Mars 2005 si organizatë Jo Qeveritare, me seli në Kosovë. IKAF është institucion i pavarur, i ndarë nga qeveria dhe partitë politike dhe si e tillë kontrollohet nga anëtarësia e saj. Sot 13 vite nga dita [...]
Përfundoi punimet seminari tre ditor “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik”.
Përfundoi punimet seminari tre ditor “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik” Mavrov - Maqedoni, 25 Mars 2018 I përfundoi punimet seminari tre ditor me temën: “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik” i cili u mbajtë në Mavrov të Maqedonis. Pjesëmarrës në këtë seminar ishin punonjës nga këto institucione: Agjencioni për Financim në Kosovë, [...]
Filloi punimet Seminari “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik”
Filloi punimet Seminari “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik” Maqedoni-Mavrov, 23 Mars 2018 Në ambientet e bukura të Hotel “Radika” Mavrov të Maqedonis filloi punimet seminari me temën: “Auditimi i Brendshëm i Bazuar në Rrezik” i cili do të mbahet sot, nesër dhe pasnesër. Gjatë këtyre ditëve të seminarit pritet të trajtohen këto tema: [...]
Grupi i Auditorëve të Certifikuar filloi ligjëratat me Modulin: P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia
Grupi i Auditorëve të Certifikuar filloi ligjëratat me Modulin: P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia Prishtinë, 20 Mars 2018 Në kuadër të zhvillimit të planprogramit për kandidatët e regjistruar në kualifikimin profesional Niveli i Tretë - Auditor i Certifikuar, IKAF filloi ligjërtata me modulin: P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhënia. Qëllimi i këtij moduli është [...]
Filloi ligjëratat grupi i ri në kualifikimin Kontabilist i Certifikuar
Filloi ligjëratat grupi i ri në kualifikimin Kontabilist i Certifikuar Prishtinë, 20 Mars 2018 Instituti KAF sot zyrtarisht nisi edhe një sesion të ri të ligjëratave me kandidatët e regjistruar në Afatin, Shkurt 2018, në kualifikimin - Kontabilist i Certifikuar. Ligjëratat e Nivelit të Dytë filluan me modulin F9 Menaxhimi i Performancës. Kontabilisti profesional i [...]
Filloi sesioni i ri i ligjëratave me modulin F1 Kontabilisti në Biznes, në kualifikimin Teknik i Kontabilitetit
Filloi sesioni i ri i ligjëratave me modulin F1 Kontabilisti në Biznes, në kualifikimin Teknik i Kontabilitetit Prishtinë, 20 Mars 2018 Instituti KAF sot zyrtarisht filloi sesionin e ri të ligjëratave me gjeneratën e re të kandidatëve të regjistruar në Afatin, Shkurt/2018. Ligjëratat filluan me modulin F1 Kontabilisti në Biznes, modul ky i cili është [...]
Po fillon sesioni i ri i ligjëratave – Niveli i Dytë “Kontabilist i Certifikuar”
Po fillon sesioni i ri i ligjëratave – Niveli i Dytë “Kontabilist i Certifikuar” Prishtinë, 15 Mars 2018 Instituti KAF i njofton të gjithë kandidatët e regjistruar në Afatin, Shkurt/2018, në kualifikimin “Kontabilist i Certifikuar - Niveli i Dytë se ligjëratat do të fillojnë me Modulin F9 “Menaxhimi Financiar” më datën 20 Mars 2018, sipas [...]
Po fillon sesioni i ri i ligjëratave – Niveli i Parë “Teknik i Kontabilitetit”.
Po fillon sesioni i ri i ligjëratave – Niveli i Parë “Teknik i Kontabilitetit” Prishtinë, 15 Mars 2018 Instituti KAF i njofton të gjithë kandidatët e regjistruar në Afatin Shkurt/2018, në kualifikimin “Teknik i Kontabilitetit - Niveli i Parë se ligjëratat do të fillojnë me Modulin F1 “Kontabilisti në Biznes” më datën 20 Mars 2018, [...]