Powered by ZigaForm version 2.9.3

Anetaresimi

ANËTARËSIM NË INSTITUTIN KAF

Në vazhdën e rrjetëzimeve të saj, IKAF zgjeron mundësitë për bashkëpunim. 
Anëtarësia për Organizata është mundësi bashkëveprimi i organizatave të ndryshme përkrah aktiviteteve të Institutit KAF.

Instituti KAF është themeluar më 27 Mars 2005 si organizatë Jo Qeveritare, me seli në Kosovë. IKAF është institucion i pavarur i ndarë nga qeveria dhe partitë politike dhe si i tillë kontrollohet nga anëtarësia e saj. IKAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovëse, e LICENSUAR nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF), si dhe AKREDITUAR nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK).
IKAF është e Licencuar për kualifikimet Teknik Kontabiliteti, Kontabilist i Certifikuar dhe Auditorë i Certifikuar,  ndërsa është i Akredituar për nivelin Auditorë i Brendshëm i Certifikuar dhe Nënpunës Kontabiliteti ose libërmbajtës synimi jonë është certifikimi i individëve për t`u bërë Kontabilist dhe Auditorë të Certifikuar dhe profesionist sipas planprogramit të ACCA-së.

Për anëtarët tanë

Instituti KAF aktualisht numëron mbi 2000 regjistruar nëpër kualifikime të ndryshme.
Mosha mesatare e anëtarëve në Institut konsiderohet të jetë 30 vjec, dhe secili nga ta është në marrëdhënie pune në kompani publike apo private, në pozita me rol kyq në rëndësinë e zhvillimit të kompanive në fjalë. Anëtarët janë njohës të financave, kontabilitetit dhe auditimit, meqenëse për regjistrim në nivelet e caktuara kërkohet njohuri, dije dhe përvojë në këto fusha.

APLIKO PËR ANËTARËSIM

Duke u pajtuar me kushtet dhe termat e paraqitur nga Instituti KAF, ju pajtoheni të kryeni obligimet në bazë të rregulloreve dhe afateve të caktuara nga Instituti.
Pas nënshkrimit të dokumentit ju jeni të obliguar t`i përfundoni ato që bien mbi ju dhe anën tjetër të pranoni shërbimet në bazë të marrëveshjes së nënshkruar.
Termat dhe kushtet e Institutit ndryshojnë kohë pas kohe, varësisht nga shërbimet që ofrojmë.

Share this