Powered by ZigaForm version 2.9.3

Stafi i Institutit KAF

Të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve cilësore, në ngritjen e edukimit profesional dhe përgatitjen e kuadrove për tregun konkurrues të punës, ekipi i Institutit KAF,i përbërë nga profile të përgatitura në fusha të caktuara, vazhdimisht angazhohet në profesionalizëm dhe punon krahas kërkesave të tregut.

Ambienti profesional i punës dhe stafi bashkëpunues, janë ndër pikat e forta të Institutit.

– Bujar KRASNIQI
Drejtor Ekzekutiv
tel: +381(0) 38 220 608

-Sebahate REXHA-KRASNIQI
Menaxhere e Departamentit Ligjor
email: ikafsebahate@gmail.com

-Mejreme KRASNIQI-SADIKU
Udhëheqëse e Departamentit të Administratës dhe Financave
tel: +381(0) 38 220 608
e-mail: ikafmejreme@gmail.com

 

-Alban ASLLANI
Web-Software Developer
email: ikafalbanasllani@gmail.com

-Gentiana GJEKA
Zyrtare për Shërbime me Anëtarë
tel: +381(0) 38 220 608
Mob: +377(0) 44 118 346
e-mail: trajnimikaf@gmail.com

              ikafgentianagjeka@gmail.com

-Ramush ALIAJ
Zyrtar për Shërbime me Anëtarë
tel: +381(0) 38 220 608
Mob: +377(0) 44 118 346
e-mail: trajnimikaf@gmail.com

             ikaframushaliaj@gmail.com

-Fjolla MALOKU
Zyrtare për Shërbime me Anëtarë
tel: +381(0) 38 220 608
Mob: +377(0) 44 118 346
e-mail: trajnimikaf@gmail.com

              ikaffjollamaloku@gmail.com

Instituti KAF vazhdimisht ofron mundësi për kuadro të reja profesionale të cilët dëshirojnë t`i bashkohen ekipit.

Share this