Powered by ZigaForm version 2.9.3

News & Events

Seminari i radhës më temën Auditimi i brendshëm i bazuar në rrezik që është një metodologji në përputhje me standardet ndërkombëtare, e cila lejon auditimin e brendshëm të jetë i lidhur me rrezikun e biznesit, me qëllim që të përmbushë plotësisht misionin e tij për të shtuar vlerën nëpërmjet siguridhënies dhe këshillimit.​
Broshura/Ftesa: Shkarko
-Afati i aplikimit: 19/03/2018
-Data e seminarit: 22-25 /03/2018
(Nisja bëhët me datën 22, në ora 13:30, kthimi do të bëhet me datën 25, në ora 11:00)
-Vendi i organizimit: Maqedoni
(Për lokacionin/ hotelin do të njoftoheni pas përfundimit të regjistrimit)
-Ligjërues: Lirim Amiti
 
ÇFARË DO TË PËRMBAJË KY SEMINAR?
Auditimi i brendshëm bazuar në rrezik ofron avantazhe të mëdha për organizatën, duke lejuar auditimin e brendshëm të ofroj siguridhënie për:
-Proceset e menaxhimit të rrezikut – dizajnimin dhe funksionalitetin e tyre,
-Menaxhimi i rreziqeve “kyçe” – duke përfshirë efektivitetin e kontrolleve të brendshme
-Raportim të plotë, të saktë, adekuat dhe klasifikim të rreziqeve.
 
 
Kush duhet të marrë pjesë në këtë trajnim?
-Audituesit ekzekutiv
-Menaxherët kryesor për rreziqet
-Oficerë të sigurisë
-Auditues të brendshëm
-Kontabilistë
-Menaxherët e pajtueshmërisë
-Auditues të jashtëm
-Zyrtar financiar Kontrollues
 
*Për të marrë pjesë në seminar, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që ta bëjnë regjistrimin më së largu deri më 19 Mars 2018, numri i kandidatëve është i kufizuar.
 
 
Regjistrohu online ose mbushë formën në broshur dhe dergo në email:  [email protected]
 Broshura/Ftesa: Shkarko
 
Share this