Powered by ZigaForm version 2.9.3

Orari i ligjëratave dhe provimeve

Për të lehtësuar kërkimin lidhur me orarin e trajnimit apo provimit në një nivel/modul të caktuar, përdorni shkurtesat si në vijim:

TK – Teknik i Kontabilitetit
KC – Kontabilist i Certifikuar
AC – Auditor i Certifikuar (I jashtëm)
ABC – Auditor i Brendshëm i Certifikuar

Afati për paraqitjen e provimeve për kandidatët nga grupet e kaluara është min. 7 ditë pune para datës së mbajtjes së provimit.

Shënim: Të gjitha provimet mbahen në Prishtinë.

Dt. e fillimit
te trajnimit
Dt. e mbarimit
te trajnimit
Ditet e
trajnimit (Ora)
Vendi i
trajnimit
Data, Ora dhe
Vendi i mbajtjes
te Provimit
Trajnim/Provim ID - Pershkrimi Kohezgjatja Koment
/ / / Prishtine 2017.06.30 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim ABC-P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Rrezikut / /
2017.05.30 2017.06.23 E Marte (17:00-20:00); E Enjte (17:00-20:00);
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.06.29 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim TK-F6 Tatimet Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave TK-F6 Gr-2
2017.05.29 2017.06.23 E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
Prishtine 2017.06.29 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim TK-F6 Tatimet Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave TK-F6 Gr-1
2017.05.23 2017.06.03 E Premte (17:00-21:00)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.06.08 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim ABC-P4 Auditimi i Sistemeve të Informacioneve Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave ABC-P4
2017.04.28 2017.05.13 E Premte (17:00-21:00)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.05.20 Ora 14:00; Prishtine Trajnim/Provim ABC-P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave ABC-P3
2017.04.19 2017.05.19 E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
Prishtine 2017.05.27 Ora 14:00; Prishtine Trajnim/Provim TK-F2 Kontabiliteti Menaxherial Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave TK-F2 Gr-1
2017.04.18 2017.05.20 E Marte (17:00-20:00); E enjte më dt. 11.05.2017; (17:00 - 20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.06.01 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim KC-F9 Menaxhimi Financiar Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave KC-F9
2017.04.18 2017.05.20 E Marte (17:00-20:00); E enjte më dt. 11.05.2017; (17:00 - 20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.05.27 Ora 14:00; Prishtine Trajnim/Provim TK-F2 Kontabiliteti Menaxherial Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave TK-F2 Gr-2
2017.03.31 2017.04.15 E Premte (17:00-21:00)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.04.26 Ora 17:00; Prishtine Trajnim/Provim ABC-P2 Menaxhimi Financiar (Risqet dhe Kontrollet Financiare Trajnim: 40 Ore Download Planin Dinamik të Ligjëratave ABC-P2
2017.03.10 2017.04.08 E Premte (17:00-20:20)
E Shtune (09:00-13:00)
Peje 2017.04.15
Ora: 14:00
Prishtine
Provim TK-F3 Kontabiliteti Financiar Trajnim: 40 Ore Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.04.07
2017.02.28 2017.04.01 E Marte (17:00-20:20)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.04.15
Ora: 14:00
Prishtine
Provim TK-F3 Kontabiliteti Financiar Trajnim: 40 Ore Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.04.07
2017.02.28 2017.04.01 E Marte (17:00-20:20)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.04.16
Ora: 10:00
Prishtine
Provim KC-F8 Auditimi dhe Siguridhenia Trajnim: 40 Ore Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.04.01
2017.02.27 2017.03.27 E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
Prishtine 2017.04.15
Ora: 14:00
Prishtine
Provim TK-F3 Kontabiliteti Financiar Trajnim: 40 Ore Afati i paraqitjes te provimit deri me date 2017.04.07
2017.02.24 2017.03.18 E Premte (17:00-21:00)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.03.25
Ora ?
Prishtine
Trajnim/Provim ABC- P1 Mjedisi i Auditimit te Brendshem Trajnim: 40 Ore /
2017.01.17 2017.02.21 E Marte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.03.04
Ora 13:00
Prishtine
Trajnim/Provim KC-F7 Raportimi Financiar Trajnim: 40 Ore
Provim: 3 ore
/
2017.01.26 2017.02.18 E Enjte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Peje 2017.03.04
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/Provim TK-F6 Tatimet Trajnim: 40 Ore
Provim: 2 ore
/
2017.01.16 2017.02.13 E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
Prishtine 2017.03.04
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/Provim TK-F6 Tatimet Trajnim: 40 Ore
Provim: 2 ore
/
2017.01.13 2017.02.11 E Premte (17:00-21:00)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.02.25
Ora 13:00
Prishtine
Trajnim/Provim AC-P7 Auditimi i Avancuar dhe Siguridhenia Trajnim: 40 Ore
Provim: 3 ore
/
2016.11.24 2016.12.24 E Marte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Peje 2017.01.10
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/Provim TK-F2 Kontabiliteti Menaxherial Trajnim: 40 Ore /
2016.11.29 2016.12.27 E Marte (17:00-20:20)
E Shtune (09:00-16:00)
Prishtine 2017.01.14
Ora 10:00
Prishtine
Trajnim/Provim KC-F4 Ligji i Korporatave dhe Biznesit Trajnim: 40 Ore
Provim: 2 ore
/
2016.11.22 2016.12.24 E Marte (17:00-20:00)
E Shtune (09:00-15:00)
Prishtine 2017.01.12
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/Provim AC-P2 Raportimi I Korporatave Trajnim: 40 Ore
Provim: 3 ore
/
2016.11.21 2016.12.19 E Hene (17:00-20:00)
E Merkure (17:00-20:00)
E Premte (17:00-20:00)
Prishtine 2017.01.10
Ora 17:00
Prishtine
Trajnim/Provim TK-F2 Kontabiliteti Menaxherial Trajnim: 40 Ore
Provim: 2 ore
/
- - - Prishtine 2017.06.10 Ora 14:00; Prishtine Provim KC-F4 Ligji i Korporatave dhe Biznesit -
- - - Prishtine 2017.06.17 Ora 14:00; Prishtine Provim KC-F5 Menaxhimi i Performances -
- - - Prishtine 2017.06.24 Ora 14:00; Prishtine Provim KC-F7 Raportimi Financiar -

SA AFATE JANË TË PROVIMEVE NË IKAF?

Brenda vitit janë gjithësej tri (3) afate provimesh:
– Afati i rregullt që mbahet pas çdo përfundimi të modulit;
– Afatet plotësuese: Afati i Prillit dhe Afati i Shtatorit.

KUSH KA TË DREJTË TË HYJË NË PROVIM?

Të gjithë studentët të cilët i kanë plotësuar rregullat si p.sh: e kanë paraqitë dhe e kanë paguar provimin, anëtarësin dhe i kanë respektuar afatet kohore për shlyerjen e obligimeve financiare ndaj IKAF-it ,
Në afatin e parë të provimeve nuk ka nevojë për paraqitje të provimit, automatikisht nënkuptohet se ju do të hyni në provim. Paraqitja dhe pagesa në afatet tjera të provimeve është e obligueshme.

A MUND TË BËHET ANULIMI I PROVIMEVE?

Anulimi i provimit dhe kosto e provimit mund të shtyhet vetëm për afatin e ardhshëm, me kusht që keni paraqitë “Formularin për anulimin e provimit” së paku 7 ditë pune para datws sw mbajtjes së provimit, dhe keni marr konfirmimin nga administrata IKAF se kërkesë juaj është aprovuar.

KUR DALIN REZULATET E PROVIMEVE?

Rezultatet në afatin e rregullt pas ligjëratave nuk publikohen deri sa të përfundojnë provimet e të gjitha moduleve, ndërsa rezulatet në afatet shtesë të provimeve publikohen prej 7 deri 21 ditë pune. Rezultatet i dwrgohen nw email secilit individualisht.

SA HERË KAM TË DREJTË T’I NËNSHTROHEM TË NJËJTIT PROVIM?

Keni të drejtën e pakufizuar deri në dhënjen e provimit, e që % e kalueshmëris së provimit është mbi 51%.

Formulari për paraqitjen e provimeve

Me anë të këtij formulari ju mund të paraqitni cilin do provim që mendoni se e keni përgaditur dhe jeni të gatshëm të hyni në provim. Zgjedhja e afateve për hyrje në provime varet nga ju, ne respektojmë vendimin tuaj.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

Share this