Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

Njohja e Moduleve / Kualifikimeve ABC

NJOHJET E MODULEVE/KUALIFIKIMEVE

Për kualifikimin Auditor i Brendshëm i certifikuar në sektorin privat dhe atë publik
Nëse ju aktualisht jeni të kualifikuar dhe certifikuar në ndonjë kualifikim profesional që lidhet me Auditimin e Brendshëm, mund të jeni subjekt i njohjes. Në këtë rast do të merren në konsidratë njohjet për modulet në vijim:

P1 Mjedisi i Auditimit të Brendshëm
P2 Menaxhimi Financiar
P3 Praktika në Auditimin e Brendshëm
P4 Auditimi i Sistemeve të Informacioneve
P5 Qeverisja e Korporatave dhe Menaxhimi i Riskut

Pyetje?
Për më tepër informacione në lidhje me njohjet, kontaktoni:
Email: [email protected]
Tel: +381(0)38 220 608
Mob: +377(0)44118346

Share this