Job Archives

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE: Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve  bazë të kompjuterit (përparësi); Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra; Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (obligative); Njohja e gjuhës angleze (e preferuar); Përvojë pune relevante […]

Read More

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE: Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit (përparësi); Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra; Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (e preferuar); Njohja e gjuhës angleze (e preferuar); Përvojë pune relevante […]

Read More