Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

FORMULARËT PËR PROGRAMET CERTIFIKUESE:

Teknik i Kontabilitetit – Kontabilist i Certifikuar – Auditor i Certifikuar – Auditor i Brendshëm i Certifikuar

1. Formulari për regjistrim Auditor i Brendshëm i Certifikuar

Për të aplikuar për regjistrim në kualifikimin për ABC, këtu mund ta gjeni formularin të cilin duhet ta plotësoni me informatat e kërkuara dhe ta dorëzoni në zyret e Institutit KAF ose online përmes email-it.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

2. Formulari për Regjistrim në: TK-KC-AC

Për të aplikuar për regjistrim në cilin do Nivel, këtu mund ta gjeni formularin të cilin duhet ta plotësoni me informatat e kërkuara dhe ta dorëzoni në zyret e Institutit KAF ose online përmes email-it.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

2. Formulari për Regjistrim në: Nënpunës i Kontabilitetit

Për të aplikuar për regjistrim në cilin do Nivel, këtu mund ta gjeni formularin të cilin duhet ta plotësoni me informatat e kërkuara dhe ta dorëzoni në zyret e Institutit KAF ose online përmes email-it.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

3. Formulari për shikimin e testit TK-KC-AC

Pas shpalljes së rezultateve të provimeve, çdo studentë i paknaqur me rezultatin ka mundësin e shikimit të testit të tij/saj duke plotësuar formularin për shikim të testit. Të gjithë formularët shqyrtohen menjëherë nga Instituti KAF dhe pas plotësimit të procedurave, ju do bindeni me rezultatin tuaj.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

4. Formulari për shikimin e testit – ABC

Pas shpalljes së rezultateve të provimeve, çdo studentë i paknaqur me rezultatin ka mundësin e shikimit të testit të tij/saj duke plotësuar formularin për shikim të testit. Të gjithë formularët shqyrtohen menjëherë nga Instituti KAF dhe pas plotësimit të procedurave, ju do bindeni me rezultatin tuaj.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

5. Fomulari për rishikimin e testit

Edhe pas shikimit të testit tuaj, IKAF ju jep edhe një mundësi të rishikimit të testit, nëse konstatoni se vlerësimi ju është bërë si padrejtë. Testi juaj do të rivlerësohet nëse ankesa juaj është e bazuar, dhe Komisioni do të rishqyrtojë/ rivlerësojë testin tuaj.
Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

6. Formulari për njohjen e provimeve: TK-KC-AC

Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

7. Formulari për njohjen e provimeve: ABC

Për të plotësuar formularin ju lutem, klikoni këtu →word1

Share this