Powered by ZigaForm version 2.9.3
Arkiva
AMT Consulting LLC, shpall konkurs pune për: TEKNIK TË KONTABILITETIT

PËRGATITJA DHE SHKATHTËSITË PROFESIONALE: Te ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit (përparësi); Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra; Fakulteti Ekonomik, drejtimi kontabilitet apo banka dhe financa (e preferuar); Njohja e gjuhës angleze (e preferuar); Përvojë pune relevante […]

Posted in: konkurse pune,
Instituti KAF shpall konkursin për regjistrimin e kandidatëve për afatin Tetor 2017
Regjistrimi shpallet i hapur nga data 22.05.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira. Teknik Kontabiliteti Kontabilist i Certifikuar Auditor i Certifikuar Auditor i Brendshëm i Certifikuar në Sektorin Privat dhe Publik Rrjetet Sociale
Posted in: Informata për anëtarë, LAJMET E FUNDIT,
Instituti KAF përfundoi me sukses realizimin e seminarit “Auditimi i IT-së, Kontrollet dhe Siguria e Transaksioneve Financiare” në Budva – Mali i Zi
Instituti KAF përfundoi me sukses realizimin e seminarit “Auditimi i IT-së, Kontrollet dhe Siguria e Transaksioneve Financiare” në Budva – Mali  i Zi Instituti KAF në kuadër të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional prej datës 21.04.2017 deri më 23.04.2017 në Budva të Malit të Zi realizoi me sukses seminarin “Auditimi IT-së, Kontrollet dhe Siguria e Transaksioneve [...]
Instituti KAF përfundoi me sukses realizimin e punëtorisë/workshopit për herë të dytë me temën “Raportimi Financiar sipas Tatimeve dhe SNRF për NVM-të”
Instituti KAF përfundoi me sukses realizimin e punëtorisë/workshopit për herë të dytë me temën “Raportimi Financiar sipas Tatimeve dhe SNRF për NVM-të”   Prishtinë, 26 Mars 2017 Me datë 26/03/2017 në ambientet e Institutit KAF në bazë të kërkesës së anëtarëve dhe më gjerë u organizua për herë të dytë Punëtoria me titullin “Krijimi, Raportimi [...]
Punëtori “Raportimi Financiar”
U realizua punëtoria “Raportimi Financiar sipas Tatimeve dhe SNRF për NVM-të” Me datë 19/03/2017 në ambientet e Institutit KAF u organizua Punëtoria me titullin “Krijimi, Raportimi Financiar Tatimor dhe sipas SNRF të NVM-ve”. Kjo punëtori  kishte për qëllim aftësimin e pjesëmarrësve lidhur me përgatitjen e raporteve financiare (hap pas hapi), ndikimin e ndryshimeve (SNK12) dhe ngjashmërive [...]