Powered by ZigaForm version 3.8.9.4

Anetaresimi

ANËTARËSIM NË INSTITUTIN KAF

Në vazhdën e rrjetëzimeve të saj, IKAF zgjeron mundësitë për bashkëpunim. 
Anëtarësia për Organizata është mundësi bashkëveprimi i organizatave të ndryshme përkrah aktiviteteve të Institutit KAF.

Instituti KAF është themeluar më 27 Mars 2005 si organizatë Jo Qeveritare, me seli në Kosovë. IKAF është institucion i pavarur i ndarë nga qeveria dhe partitë politike dhe si i tillë kontrollohet nga anëtarësia e saj. IKAF është Shoqatë Profesionale për Certifikimin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Kosovëse, e LICENSUAR nga Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF), si dhe AKREDITUAR nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK).
IKAF është e Licencuar për kualifikimet Teknik Kontabiliteti, Kontabilist i Certifikuar dhe Auditorë i Certifikuar,  ndërsa është i Akredituar për nivelin Auditorë i Brendshëm i Certifikuar dhe Nënpunës Kontabiliteti ose libërmbajtës synimi jonë është certifikimi i individëve për t`u bërë Kontabilist dhe Auditorë të Certifikuar dhe profesionist sipas planprogramit të ACCA-së.

Për anëtarët tanë

Instituti KAF aktualisht numëron mbi 2000 regjistruar nëpër kualifikime të ndryshme.
Mosha mesatare e anëtarëve në Institut konsiderohet të jetë 30 vjec, dhe secili nga ta është në marrëdhënie pune në kompani publike apo private, në pozita me rol kyq në rëndësinë e zhvillimit të kompanive në fjalë. Anëtarët janë njohës të financave, kontabilitetit dhe auditimit, meqenëse për regjistrim në nivelet e caktuara kërkohet njohuri, dije dhe përvojë në këto fusha.

Anetarët PREMIUM

Anetarë PREMIUM Telekomi i Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, Telekomi i Kosovës ofron një gamë të gjerë të produkteve të telefonisë mobile e fikse, me qëllim të përmbushjes së nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve. Operatori i telefonisë mobile Vala ofron shërbime të llojllojshme për konsumatorët e saj. Vala ka shtrirë rrjetin e

Anetarë PREMIUM JEMI KOMPANIA E PARË E CERTIFIKUAR PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË KONTABILITETIT Që nga viti 2003, u certifikuam si teknik të kontabilitetit, për të vazhduar me ce certifikimin në vitin 2005 si kontabilist të certifikuar. Më shumë se 19 vite përvojë Zgjidhjet tona janë konceptuar për tju përshtatur objektivave dhe nevojave unike të çdo

Anetarët PROFESIONAL

Anetarë PROFESIONAL 3CIS provides on-site and remote services to optimize productivity and guarantee a cost effective delivery program. Our approach to delivery optimization includes a Center of Excellence strategically placed in southeast Europe (Pristina, Kosovo). This location was chosen due to logistical and strategic advantages when providing support to Europe, the Middle-East, Africa and the

Anetarë PROFESIONAL XANI INEX është themeluar ne vitet 90-ta fillimisht si ndermarje tregtare, e artikujve ushqimore duke distribuar artikuj te ndryshem (vaj, sheqe, miell) ne gjithe tregune e Kosoves, Pas luftes nderrmarja XANI INEX e ndrron veprimtarine e vete duke u fokusuar  në:       “tregtimin e paisjeve dhe komponenteve për industri”, respektivisht industrinë e rënd. Nga

Anetarë PROFESIONAL Kerasan është kompani e cila distribuon produkte të ndryshme të banjos me një kualitet të lartë,dhe dizajn të përkryer.Kerasan ishte themeluar më 04.12.1994 nga i ndjeri Z.Jeton Bilalli fillimisht me emrin SIGMA,e cila më vonë në vitin 1999 u ndryshua me emrin e tanishëm KERASAN.Siç e dimë në atë kohë ka qenë e veshtirë

Anetarë PROFESIONAL Kompania Rajonale për Mbeturina “Ekoregjioni”sh.a. –Prizren, është Kompani Publike, me traditë pune mbi 45 vjeçare, në ofrimin e shërbimeve të grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave komunale, si dhe larjen, fshirjen e hapësirave publike, mirëmbajtjen e oazave të gjelbëra, pastrimin e borës dhe menaxhimin e varrezave të qytetit. Ndërmarrja ka rëndësi thelbësore për kualitetin

Share this