Powered by ZigaForm version 2.9.3
KONKURS: Regjistrimi në trajnimin/certifikimin ABCKONKURS: Regjistrimi në trajnimin/certifikimin TK, KC & AC
REGJISTRI PUBLIK I ANËTARËVE

Rritja e transparencës nëpërmjet promovimit të rolit të Auditorit të Brendshëm në zinxhirin e llogaridhënies

NJOFTIMET E FUNDIT

Share this